Adatvédelem


 

Az Európai Unió Hivatalos lapjában 2016. május 4-én megjelent - hivatalosan rendeleti formában (2016/679/EU) - az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, amely a „Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) elnevezés kapta.

A Rendeletet hétköznapi szóhasználatban is ismert rövidítése: „GDPR”, amely a General Data Protection Regulation szavak rövidítéséből származtatható.

Tekintettel arra, hogy a fenti EU-s jogszabály rendeleti formában született, ezért azt közvetlenül kell alkalmazni annak hatályba lépésének napjától, 2018. május 25-étől. Társaságunk ennek megfelelően elfogadta új Adatkezelési Tájékoztatóját, amelyet az alábbi linkre kattintva érhet el.

 

Adatkezelési Tájékoztató
Kattintson ide!

 

Adatkezelési Tájékoztató a Városháza területén elhelyezett kamerarendszerről

Kattintson ide!

 

Társaságunk adatvédelmi tisztségviselőjének elérhetősége:

dr. Remete Sándor

Tel.: +36 30 637-9966

2040 Budaörs, Dózsa György út 21. 

Email címe: adatvedelem@btg.hu