Díjak


A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló többször módosított 2013. évi LIV. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „a 2014. szeptember 30-át követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybe vett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 96,7 %-át”.

A fent idézett jogszabályi rendelkezéssel összhangban a budaörsi távhőszolgáltatási díjak 2014. október 1-től kezdődő fogyasztási időszakra vonatkozóan az alábbiak:

 

 Díjtételek 

havi díjak (Ft/lm3/hó)

 
 éves díjak (Ft/lm3/év)
  2014. 09. 30-ig  2014. 10. 01-től (-3,3 %)  2014. 09. 30-ig  2014. 10. 01-től (-3,3 %)
Fűtési alapdíj lakás 24,0623,27
 288,83 279,30
Fűtési alapdíj közös helyiség 24,06 23,27 288,83 279,30
Fűtési alapdíj garázs 24,06
 23,27 288,83 279,30
Vízfelmelegítés alapdíja 4,93 4,77 59,20 57,25
Hődíj  (Ft/GJ)2775,54
2683,95
2775,54
2683,95

A fenti egységárak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák,amely jelenleg 5%.

 

A számla alján található táblázatban feltüntettük az „eredeti”, a rezsicsökkentéssel nem érintett 2012. november 1-én érvényben lévő díjakat, továbbá „csökkentett” árként a 2014. október 1-től hatályos szolgáltatási díjakat, illetve a jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolási időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.

 A jogszabály szerint az „Alapdíjat” a fogyasztónak tárgyhóban kell megfizetnie, ezért már az októberi számlában érvényesül a 3,3 %-os megtakarítás. A felhasznált hőmennyiség után fizetendő „Hődíjat” a fogyasztó tárgyhót követően fizeti meg, vagyis az októberi hőfelhasználás 3,3 %-kal csökkentett ellenértékét a novemberi számla fogja tartalmazni.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merül fel, a 06-23/421-010 vagy a 06-23/420-201-es telefonszámon, továbbá a tavho@btg.hu e-mailen kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.


 

A távhőszolgáltató szolgáltatási területén elérhető, a távhőszolgáltatással kapcsolatos támogatások feltételei, pályázatai

Kattintson ide!

 

Távhőköltségek fogyasztónkénti alakulása 2014.10.01-től
Kattintson ide!

 

TH-3.b TH-3.c TH-3.d TH-3.a