Távhő-jogszabály változás


A Távhőszolgáltatási Közüzemi Szerződés 12. pontja szerint:

„12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról, Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005. (I.26.) és 3/2005. (I.26.) sz. rendeletének szabályait kell alkalmazni.

Amennyiben a szerződés hatálya alatt a távhőszolgáltatási tevékenység jogi szabályozása, illetőleg az áralkalmazás jogszabályi feltételei megváltoznak, a jelen szerződésnek a változással érintett részei helyébe a törvény erejénél fogva, az új jogszabály rendelkezései lépnek.”

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 3/2005. (I.26.) Ökt. sz. rendeletének 2. § (7) bekezdését az alábbiak szerint módosította:

„(7) A vételezett hőmennyiség felhasználása fűtési és vízfelmelegítési célra fordítható. A mért összes hőmennyiségből az egyes szolgáltatásokra jutó részt számítással kell meghatározni az alábbiak szerint:

- a vízfelmelegítésre fordított hőmennyiség egyenlő a felmelegített hidegvíz és a fajlagos felmelegítési hőszükséglet szorzatával. A fajlagos felmelegítési hőszükségletet a fűtési időszak kezdetét megelőző négy hónap (május 1-szeptember 1.) hőközpontban hiteles mérőkön mért hőfelhasználásának és a felmelegített hidegvíz mennyiségének a hányadosaként két tizedes értékre kerekítve (pl. 0,24 GJ/vízm3) kell meghatározni. A fajlagos felmelegítési hőszükséglet értékének megváltoztatására csak évente egyszer október 1-jei hatállyal van lehetőség.

- a fűtési célú hőmennyiség egyenlő az összes hőmennyiség és a vízfelmelegítésre fordított hőmennyiség különbözetével.”

A fenti jogszabály változásából következik, hogy a fajlagos vízfelmelegítési hőszükségletet 2011. október 1-től az adott épület hőközpontjában hiteles mérőkkel mért hő- és vízfelhasználás hányadosaként kell meghatározni.

A lakóépületekre vonatkozó fajlagos vízfelmelegítési hőszükségleteket az alábbi táblázat tartalmazza:

Vízfelmelegítési hőszükséglet 2011. május 1. és szeptember 1. közötti időszakban

ÉPÜLETEK

Hőközponti elszámoló főmérőn mért hőmennyiség

Hőközponti vízmérőn mért vízmennyiség

Fajlagos vízfelmelegítési hőszükséglet

GJ

m3

GJ/vízm3

Lévai u. 1-7.

183,00

678

0,27

Lévai u. 9-15.

205,00

716

0,29

Lévai u. 17-27.

228,00

909

0,25

Ifjúság u. 10-20.

224,00

987

0,23

Lévai u. 29.

267,00

1128

0,24

Lévai u. 31.

290,00

985

0,29

Lévai u. 33.

276,00

1207

0,23

Patkó u. 1.

273,00

1204

0,23

Patkó u. 3.

308,00

1324

0,23

Patkó u. 5.

333,00

1315

0,25

Patkó u. 7.

342,00

1131

0,30

Patkó u. 9.

296,00

1304

0,23

Patkó 11-21

337,00

1070

0,31

Ifjúság u. 26-40.

428,00

1385

0,31

Szivárvány u. 1.

201,00

1230

0,16

Szivárvány u. 3

141,00

1146

0,12

Szivárvány u. 5.

300,00

1077

0,28

Szivárvány u. 2.

237,00

813

0,29

Szivárvány u. 4.

246,00

763

0,32

Szivárvány u. 6.

245,00

823

0,30

Szivárvány u. 8.

196,00

804

0,24

Napsugár st. 2.

201,00

912

0,22

Napsugár st.4.

148,00

710

0,21

Nádasdülő st. U alak

1049,00

2472

0,42

Szabadság u. 119-129.

335,00

1464

0,23

Szabadság u. 131-145.

394,00

867

0,45

Puskás Tivadar u.

75,00

313

0,24

Összesen

7758

28737

0,27

Az adott épületre vonatkozó vízfelmelegítési hőszükséglet alkalmazására először a 2011. november elején kibocsátott számlán kerül sor. Minimum egy évig marad érvényben.

Változtatásra akkor van mód, ha a következő év május 1-től szeptember 1-ig tartó mérési időszak tényadatai alapján számított érték eltérést mutat.

1012futomu