Távhő: hatósági árváltozás


2012. január 01. napján hatályba lépett jogszabályi rendelkezések értelmében 2012. január 01.-től a végfelhasználóknak, tehát a lakossági felhasználóknak, díjfizetőknek és a külön kezelt intézményeknek nyújtott távhőszolgáltatásért Budaörs városában a távhőszolgáltató BTG Kft. által 2011. március 31-én alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál az indokolt költségek növekedése nyomán 4,2 %-kal magasabb mértékű – legmagasabb hatósági árnak minősülő – díjat kell fizetniük.
Fentiek alapján a hivatkozott miniszteri rendelet szerint az áremelés az alapdíjra és hődíjra egyaránt vonatkozik. Távhőszolgáltató az egyéb fogyasztók (nem lakossági és nem közintézményi fogyasztók) esetében is fentiekkel azonos időpontú és mértékű díjemelést érvényesít.

2012. január 1-től érvényes hatósági díjak:

Fűtési alapdíj lakás 361,- Ft / légm³ / év
Fűtési alapdíj közös helyiség 361,- Ft / légm³ / év
Fűtési alapdíj garázs 361,- Ft / légm³/ év
Vízfelmelegítési alapdíj 74,- Ft/ légm³ / év
Hődíj3.469,- Ft / GJ

A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, mely jelenleg 5 %.