Távhő díjak 2013.11.01-től


A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló, többször módosított 2013. évi LIV. törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „a 2013. október 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó, az igénybevett távhőszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a 2013. október 31-én alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 88,9%-át”.

A fenti jogszabályi rendelkezés értelmében a 2013. október 31-én érvényben lévő, a korábbi rezsicsökkentés eredményképpen már 10%-kal csökkentett szolgáltatási díj összege tovább csökkent, vagyis a 2013. november 1-től érvényben lévő szolgáltatási díj nem haladja meg a 2013. október 31-én hatályos díj 88,9%-át.

A számla alján található táblázatban feltüntettük az „eredeti”, a rezsicsökkentéssel nem érintett 2012. november 1-én érvényben lévő díjakat, továbbá „csökkentett” árként a 2013. november 1-től hatályos szolgáltatási díjakat, illetve a jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolási időszak vonatkozásában, valamint a 2013. január 1-je óta eltelt időszakban.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2012. november 1-én érvényben lévő árakat, a 2013. január 1-től 2013. október 31-ig hatályos díjakat, végezetül a 2013. november 1-től alkalmazott díjtételeket.


Díjtételek

 

havi díjak (Ft/lm3/hó)

 

éves díjak (Ft/lm3/év)

2012. 11.01.

2013. 01-től 2013. 10. 31-ig

( - 10%)

2013. 11. 01-től

(-11,1 %)

2012. 11.01.

2013. 01-től 2013. 10. 31-ig

( - 10%)

2013. 11. 01-től

(-11,1 %)

Fűtési alapdíj lakás

30,08

27,07

24,06

361

324,9

288,83

Fűtési alapdíj közös helyiség

30,08

27,07

24,06

361

324,9

288,83

Fűtési alapdíj garázs

30,08

27,07

24,06

361

324,9

288,83

Vízfelmelegítés alapdíja

6,17

5,55

4,93

74

66,6

59,20

 

 

 

Hődíj  (Ft/GJ)

3469

3122,1

2775,54

3469

3122,1

2775,54


A fenti egységárak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

Tájékoztatjuk, hogy a jogszabály szerint az „Alapdíjat” a fogyasztónak a tárgyhóban kell megfizetnie, ezért az alapdíj vonatkozásában már a novemberi számlában érvényesült a további 11,1 %-os megtakarítás.

A felhasznált hőmennyiség után fizetendő „Hődíjat” a fogyasztó tárgyhót követően fizeti meg, vagyis november  hónapban az októberi hőfogyasztás került kiszámlázásra az október 31-ig érvényes áron,  a novemberi hőfelhasználást a decemberi számla fogja tartalmazni, a 2013. november 1-től alkalmazandó, 11,1 %-kal csökkentett ellenértéken.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merül fel, a 06-23/421-010 vagy a 06-23/420-201-es telefonszámon, továbbá a tavho@btg.hu e-mailen kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.


1321rezsidijcsokk