Számlázási rend változás


Tisztelt Ügyfelünk!

 

Ezúton értesítjük, hogy a hulladékszállításra vonatkozó számlákat 2014. január 1-ét követően negyedévente és utólag küldjük ki, ennek megfelelően az első számlát - 2014. január 1-től 2014. március 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan - 2014. április hónapban postázzuk.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szemétszállítási díj csoportos beszedési megbízás keretében történő kiegyenlítésére a továbbiakban is van lehetőség, így a beszedési megbízásra vonatkozó esetlegesen beállított limitet, kérjük – annak esedékességét megelőzően – a negyedéves lehíváshoz igazítani szíveskedjen. Amennyiben a pénzintézetnek adott más megbízás keretében egyenlíti ki a szemétszállítás díját, úgy kérjük, hogy a fenti számlázási időszakra és a negyedéves díjra figyelemmel – ugyancsak esedékesség előtt, még megfelelő időben – módosítsák erre irányuló megbízásukat.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire figyelemmel a hulladékszállítási szolgáltatási díjra vonatkozó tartozások behajtásának módja megváltozott.  A behajtás szabályait az előbb említett jogszabály 52.§-a szabályozza, melynek értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, a köztartozás behajtása érdekében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jár el.

 

Végezetül tájékoztató levelünk mellékleteként – megküldjük Önnek a 2014-es évre vonatkozó, társaságunk logójával ellátott „matricát”, melyet kérünk, hogy jól látható helyen szíveskedjenek a gyűjtőedényen elhelyezni annak érdekében, hogy a szolgáltatás teljesítése biztosított legyen.                                                                 


     
 14-50l-105 14-80l-105 14-110l-105 14-120l-10514-240l-105