Lomtalanítás 2016.


Időpontja: 2016. április 15 - 28.

Külön felhívjuk a város keleti kapujánál élő ügyfeleink figyelmét, hogy idén a lomtalanítás pénteki napon kezdődik!  
 
A közterület rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a nagydarabos hulladék mellett a szóródó  anyagokat dobozba, zsákba gyűjtve kérjük kihelyezni, legkorábban a lomtalanítást megelőző naptól a szállítási  nap reggel 7 óráig, az ingatlan elé úgy, hogy az a forgalmat ne akadályozza.
 
Nyomatékosan kérjük, hogy ne rakjon ki építési törmeléket, gumiabroncsot, elektronikai – és egyéb veszélyes hulladékot, illetve kommunális hulladékot! 
 
A közöltek betartását a Közterület-felügyeleti csoport ellenőrzi.

 

Tájékoztató a 2016. év lomtalanítási rendjéről napi bontásban
Kattintson ide!

 

 

Tájékoztató a 2016. év lomtalanítási rendjéről utca szerinti bontásban
Kattintson ide!

 

0306lomi2