Házhoz menő lomtalanítás 2018.


A lomtalanítás minden előfizető ügyfelünk számára évente egy alkalommal, háztartásonként maximálisan 2 m³ mennyiségig, ingyenesen vehető igénybe.

 

 Idei első járatunk 2018. április 14-én, szombaton indul.

 

A fenti időponttól kezdve főleg szombatonként 8:00 és 17:00 óra között tervezzük a szolgáltatás elvégzését, ezért kérjük T. Ügyfeleinket, hogy ennek megfelelően rendeljék a lomtalanításukat!


Hogyan tudja megrendelni a lomtalanítást társaságunktól?
A bejelentéseket továbbiakban is helyben, a BTG Nonprofit Kft. központjában teheti meg.

Nyitva tartási időben (hétfő, kedd, szerda 7:30 – 15:30, csütörtök 7:30-19:30, péntek 7:30-12:00):

  • Személyesen ügyfélszolgálatunkon.
  • 06 23 421 010-es központi számunk tárcsázása után a 3-as mellék (hulladékszállítás) kiválasztásával.


Minden hétköznap 8:00 és 15:00 óra között:

  • A 06 30 937 8299 mobil telefonszámon.
Bármikor:
  • A lomtalanitas@btg.hu email címre küldött levéllel.
  • Honlapunkon (www.btg.hu), a főoldal jobb oldalán található „bejelentés, panasz” menü legördülő listájából kiválasztott „lomtalanítás megrendelése” pont használatával.

A bejelentések során az alábbi információkra van szükségünk:

  • Az Ön neve és címe, mobil és/vagy vonalas telefonszáma, e-mail címe.

 

Lomtalanítási igény bejelentése honlapunkon keresztül
Kattintson ide!

 

A lomtalanítási igényeket nyilvántartásunkban rögzítjük, összevetjük az addig beérkezett bejelentésekkel, útvonaltervet készítünk, majd - két héten belül – a megadott elérhetőségen jelezzük Önnek a lehetséges időpontot.

A lomtalanítás megrendelése akkor tekinthető véglegesnek, amikor társaságunk e-mailen (e-mail cím hiánya esetén telefonon) visszaigazolt Önnek.

 

Fontos!

A lomtalanítás időpontjában Önnek vagy hozzátartozójának otthon kell tartózkodnia és a szolgáltatás elvégzését aláírásával kell igazolnia!
A lomtalanítási hulladékot a lakóingatlanon belül, kapu mellett úgy kell elhelyezni, hogy azt a lomtalanítást végző munkatársaink könnyen megközelíthessék.

 

Amennyiben a visszaigazolt időpontban mégsem kerülne kihelyezésre a lom, cégünknek nem áll módjában másik időpontot biztosítani!

Mi számít lomhulladéknak?
A lom egyrészről nagydarabos hulladék (pl. ágybetét, bútor, játék, kerékpár, szőnyeg, szánkó, babakocsi), amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el, másrészről kisebb, elhasználódott, megunt vagy funkciójukat vesztett textil, fém, fa, műanyag stb. alapanyagú tárgyak gyűjtőneve.
Ez utóbbiak esetében a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve, dobozolva kerülhetnek elszállításra.

Nem tartozik a lomtalanítás körébe:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, számítógép, hűtőgép, mosógép, háztartási kisgép);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

A lomtalanítási hulladéknak nem minősülő hulladék nem kerül elszállításra! A helyszínen hagyott hulladék visszapakolásáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

A lomok elszállítása kizárólag lakott ingatlantól történhet, egyéb területekről nem áll módunkban a lomhulladék begyűjtése.

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül. A lomtalanítás által érintett közterületek rendjét és tisztaságát a Közterület-felügyeleti csoport ellenőrzi!

A kisebb, nem a város lakótelepi övezetében található társasházak esetében a társasház közös képviselőjével egyeztetett időpontban végezzük el a begyűjtést az összes lakó számára.

Az igénybejelentés módja megegyezik a családi házas övezetben lakó ügyfeleinknek felajánlott, a fentiekben részletezett lehetőségekkel, azzal a különbséggel, hogy ez esetben a lom - a helyszín adottságából fakadóan - kihelyezhető a közterületre is.

 

lomi_hm_0731